• Tasuta transport alates 50 eurost
 • 14 päevane tagastusõigus
 • 51 44 636

Üld- ja kasutuslepingu tingimused Herbal Trading OÜ, registrikoodiga 10626120, LHV a/a EE677700771001038119 (edaspidi Poe haldaja) ja klient, kes vormistab Herbal Trading OÜ hallatavas e-poes HTTP://WWW.HERBAL.EE tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud järgnevates tingimustes.

1. Üldsätted
1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.
1.2. Poe haldajal on õigus mistahes ajal teha E-poe pakutavasse teenusesse muudatusi.
1.3. Poe haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus Kliendile teatada sellest kirjalikult elektronposti teel.

2. Tooted ja ostu sooritamine
2.1. Enamus kuvatavad tooted on laos kohe olemas. 
2.2. Kui mõni toode puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja Kliendiga ühendust esimesel võimalusel, tavaliselt samal tööpäeval, kuid hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Sellisel juhul pakutakse välja võimalik uus tarneaeg või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga. Kui Klient ei ole uute tingimustega nõus, siis ta võib keelduda tellimusest ja juba makstud raha tagastatakse.
2.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.
2.4. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
2.5. Klient, kes valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakt telefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks, makseviis).
2.6. Klient kohustub esitama tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Poe haldaja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3. Hinnad
3.1. Kõikide E-poes olevad toodete baashinnad on arvestatud eurodes.
3.2. Poe haldajal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu.
3.3. Kui Poe haldaja on E-poes muutnud hindu peale kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused
4.1. E-poes esitatud tellimused vaadatakse läbi samal tööpäeval ja tellimused, mille eest makse laekub tööpäeviti hiljemalt kella 17-ks, postitatakse enamikel juhtudel samal tööpäeval.
4.2. Toodete garanteeritud tarneaeg on 5 tööpäeva, kui toote juurde ei ole kirjutatud teisiti. Üldjuhul jääb toote tarneaeg alla 3 tööpäeva, enamikel juhtudel on tarneaeg 1 tööpäev.  Juhul, kui me ei suuda mõnda toodet 5 tööpäevaga tarnida, informeerime Teid sellest koheselt. Vajadusel on Teil siis võimalus tellimus tühistada ja me kanname Teile raha tagasi. Seoses eriolukorraga võivad kullerfirmad olla ülekoormatud ja tarneaeg olla pikem. Meie omalt poolt paneme pakid teele endistviisi. 
4.3. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal vastavalt kauba saadavusele. Kaup antakse üle vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle vaid kokkuleppel ostjaga.
4.4. Kliendil on õigus valida järgnevate kauba kättesaamisviisi vahel.
1. Omniva Standardpakk
2. Omniva pakiautomaat
3. Omniva kullerteenus
3. SmartPOST-i pakiautomaat

5. Lepingust taganemine enne Poe haldaja poolset lepingu täitmist
5.1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub ta sellest võimalikult kiiresti Poe haldajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@herbal.ee või helistada numbril 56 503 300. E-kirja tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
5.2. Kui taganemisavaldus jõuab osutajani peale Poe haldaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
5.3. Poe haldaja kannab Kliendile tasutud summa tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.
5.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Poe haldajale.

6. Tagastusõigus
6.1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus.
6.2. Tagastusõigust pole kaupadel, mida on muudetud vastavalt kliendi soovidele (lisatud pilt, kiri jne.)
6.3. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutusjälgeteta.
6.4. Tagastamisel kantakse Kliendile raha tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul peale seda kui Poe haldaja on toote kätte saanud. Kui toote tellimisel tasus postikulud Poe haldaja, siis arvestatakse tellimuse tagastamisel see postikulu tagasimakstavast summast maha. 
6.5. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Poe haldajale.
6.6. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab klient. 
6.7. Juhul kui peale tagastamist ilmneb, et tagastus ei vasta Kasutuslepingus toodud tingimustele, siis raha ei tagastata.

7. Isikuandmed ja nende kasutamine
7.1. Kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Poe haldajale enda isikuandmete töötlemiseks.
7.2. Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.
7.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
7.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Klient tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, sünniaasta, sugu, tarnimisviis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkused).
7.5. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile, võib edastada kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
7.6. Poe haldaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
7.7. Poe haldaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või kui see toimub Kliendi muu isiku elu tervise või vabaduse kaitseks.
7.8. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.
7.9. Kasutaja annab Poe haldajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
7.10. Kasutaja annab Poe haldajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

8. Kasutamistingimused
8.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.
8.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen nõus poe kasutamise tingimustega ja täidan neid tingimusteta”, nõustub Klient, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

9. Pretensioonide käsitlemise kord.
9.1. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Et hilisemaid probleeme oleks lihtsam lahendada, peaks tarbija säilitama kindlasti ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Herbal Trading OÜ hallatavast e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta.
9.2. Pretensiooni võib esitada tootmis- ja materjalivigadele.
9.3. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.
9.4. Ekspertiisi teostab Herbal Trading OÜ või toote valmistanud firma esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.
9.5. Sõltumatu ekspertiis – kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi juhul, kui klient ei ole Herbal Trading OÜ poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.
9.6. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui Herbal Trading OÜ tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud tarbija süül.
9.7. Kui pretensiooni aluseks oleva toote tootmine on lõpetatud võtab Herbal Trading OÜ endale õiguse kliendi nõusolekul asendada toode samaväärsega.

10. Garantii

10.1. Garantii kehtib www.herbal.ee veebipoest ostetud meditsiiniseadmetele ja elektoonikatoodetele (välja arvatud lisatarvikud, varuosad).

10.2. Garantiiaeg algab ostu kuupäevast ja kehtib inhalaatorite põhiseadmetele 24 kuud, ravimikambritele/düüsidele  sõltuvalt tootjast 6-12 kuud. Garantii ravimikambrile/düüsile kehtib vaid juhul, kui seda on kasutusjuhendi järgi kasutatud ning puhastatud/hooldatud. Väheset või valest puhastamisest tingitud probleemid garantii alla ei kuulu. 

10.3. Garantiiajal on ostjal õigus nõuda asja tasuta parandamist. Kui toote parandamine ebaõnnestub või see pole võimalik, siis on ostjal õigus nõuda toote asendamist. Ostjal ei ole õigus nõuda raha tagasi.

10.4. Garantii katab konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade ning nende vigade tõttu seadmele põhjustatud defektide paranduskulud.

10.5. Garantii alusel ei hüvitata toote kasutamise võimatusest tekkinud kulusid ega mis tahes muid kaudseid kulusid.

10.6. Garantiiteeninduse teostamiseks peab klient esitama ostuarve või selle koopia.

10.7. Toote saatmine garantiisse toimub kliendi kulul. Kui tootel esineb tootjapoolne probleem, siis parandatud või asendatud toote tagastamine kliendile toimub müüja kulul. Kui garantiisse saadetud tootel tootjapoolset probleemi ei esinenud, siis tasub toote tagastamise kulud ostja. 

10.8. Garantii ei kata puudusi, mis on põhjustatud teguritest, mille üle puudub veebipoel kontroll, sealhulgas:

 • ei ole järgitud kasutusjuhendis toodud kasutuse ning hoolduse juhiseid
 • tavaline kulumine
 • ebaõige kasutamine ja/või puhastamine
 • tahtmatu ja/või tahtlik kahjustus, mis on tekkinud ostja süül
 • ebaõiged hoiustamise viisid
 • toode on ostja poolt muudetud või ümberkujundatud
 • toode on puudulik või toote osad puuduvad
 • parandused on läbi viidud kolmandate osapoolte poolt ilma veebipoe eelneva nõusolekuta
 • tootele on paigaldatud lisakleebiseid, mille tõttu toote mudel, seerianumber, tootmisaeg või muu garantiiaega tõendav info pole loetav.


10.9. Puuduse ilmemisel tuleb e-poega ühendust võtta 1 nädala jooksul puuduse avastamisest.
10.10 Materjalide- ja tootmispuuduste garantii kehtib ainult normaalses koduses kasutuses olnud tootele. See ei kehti normaalsele kulumisele alluvatele osadele: näiteks inhalaatori ravimikamber jms varuosad.

10.11.Kui nõue ei ole tingitud puudulikust materjalide- või tootmiskvaliteedist, on veebipoel õigus nõuda nõude käsitlustasu ja/või varuosade maksumuse tasumist Ostja poolt.

10.12 Ettevõtte nimele ostetud seadmetele on garantii 6 kuud alates ostukuupäevast.

Garantii kasutamiseks võta koheselt peale defekti avastamist meiega ühendust e-kirja teel: info@herbal.ee.